2013

Pedasa 2013 Yılı Kazı ve Araştırma Ekibi Listesi

• Prof. Dr. Adnan DİLER (Kazı Başkanı)
• Yrd. Doç. Dr. Bekir ÖZER (Kazı Başkan Yardımcısı)
• Bakanlık Temsilcisi: 10.07.2013 Mutlu Karadağ (Marmaris Müzesi) & 29.07.2013 Emre Savaş (Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi)
• Yrd. Doç. Dr. Hülya BULUT
• Yrd. Doç. Dr. Hatice Ö. ÖZCAN
• Yrd. Doç. Dr. Güray ÜNVER
• Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK
• Yrd. Doç. Dr. Nida NAYCI
• Antropolog Doç. Dr. Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU
• Arş. Gör. Dr. Ufuk ÇÖRTÜK
• Uzman Şahin GÜMÜŞ
• Arş. Gör. Gözde ADIGÜZEL
• Arş. Gör. Asil YAMAN
• M.A. Ark. Serdar AKERDEM
• M.A. Ark. Özgün KASAR
• M.A. Ark. Melike ELMAS
• Ark. Seda ERYILMAZ
• Ark. Mazlum ÇUR
• Ark. Seda Yenentürk YİĞİT
• Ark. Hasan Emre GÜNDAY
• Ark. Mustafa Can YALÇIN
• Ark. Selim ERKAN
• Gülfem ORANER
• Sedat KUŞ
• Begüm ÖZKAN
• B. Zafer TOPRAK
• Mesut AKYOL
• Halil Erdem TURAÇ
• Oktay MELEKOĞLU
• Büşra GENÇ (Mimarlık Bölümü Öğrencisi)
• Büşra ARI
• Veysiye ERCAN (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğrencisi)