athena1

ATHENA KUTSAL ALANI

Antik kaynaklarda adı geçen sekiz Leleg kentinden biri olan Pedasa, yerinin tam olarak saptanabilmesi açısından diğer kentlere göre daha şanslıdır.

Herodotos’un  (I.175) tanımlamalarından yola çıkarak yapılan lokalizasyon, 2008 yılında Kutsal Alan Sektörü’ nde bulunan üzerinde kentin ismi geçen yazıt ile bir kere daha doğrulanmıştır.

Kutsal alan Sektörü olarak adlandırılan çalışmalar önceleri kaliteli duvar işçiliğine sahip dikdörtgen bloklardan inşa edilen ve doğu-batı yönlü sunak/tapınağa ait olabilecek yapı temellerinin açığa çıkarılmasıyla anlamlandırılmıştır.

MÖ. 7 yy.a tarihlenen küçük buluntular alanın en azından bu dönemden itibaren kutsal kimliğe sahip olduğunu göstermektedir.

En geç yapı evresi ise daha önceki dönemlere ait devşirme malzeme kullanılarak inşa edilen Orta Bizans Dönemi’ ne ait çok mekanlı bir yapı evresi ile temsil edilmektedir.

 

ATHENA KUTSAL ALANI YAPILAR VE BULUNTULAR

 

KUTSAL YOL

Karakol Binası’nın  kuzeyinde açığa çıkarılan rampalı yolun  Athena Kutsal Alanı’na ulaşan yol olduğu anlaşılmıştır.

 

KARAKOL BİNASI

Kent girişindeki modern yolun kuzeyinde yer alan dikdörtgen planlı yapı kalıntısı, Maussollos dönemi işçiliği gösteren bosajlı izodom duvarları ve batı yanındaki monolit sütunu ile daha önce kenti ziyaret eden gezgin ve araştırmacılar tarafından Herodotos’un sözünü ettiği ( I.175) “Athena Kutsal Alan” olarak yorumlanmıştır.

Kalıntının gerçek işlevini anlamaya yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda yapının tapınak olmadığı kesinlik kazanmıştır.

Dıştan 12x8m. ölçülerindeki kalıntının dış duvarları yapıyı üç mekana ayıran bölme duvarlarıyla birlikte çağdaş inşa edilmiştir. Bir tapınak yapısına uymayan bu tasarı yanında, uzun taraftaki yan girişi ve özellikle sağlam duvar işçiliği ile kule özelliği göstermektedir. Maussollos döneminde büyük olasılıkla askeri amaçlı karakol binası işlevinde olan yapı, M.Ö. 2. yüzyıl ve onu izleyen dönemlerde uğradığı değişikliklerle Bizans döneminde bugünkü şekline kavuşmuştur. Yapının kuzeyinde açığa çıkarılan yol Karakol Binası’nın kuzeybatısındaki bir üst terasta yer alan Athena Kutsal Alanına yönelmektedir.