2007

Pedasa 2007 Yılı Kazı ve Araştırma Ekibi Listesi

• Prof. Dr. Adnan Diler (Kazı Başkanı)
• Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir BARAN
• Dr. Bekir ÖZER
• Bakanlık Temsilcisi: Bülent Okta (Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi)
• Yrd. Doç. Dr. Togan TONG (mimar)
• Arş. Gör. Sinem TÜRKOĞLU
• Arş. Gör. Erdal Devrim AYDIN (mimar)
• Ömür D. ÇAKMAKLI (Arkeolog)
• Nilay KANTEKİN (Arkeolog)
• Yunus KARTAL
• Deniz Evrim KARAKOÇ
• Çağlar DÖNMEZ
• Ayşe GÜLİZ

2007