2009

Pedasa 2009 Yılı Kazı ve Araştırma Ekibi Listesi

• Prof. Dr. Adnan Diler (Kazı Başkanı)
• Yard. Doç. Dr. Bekir Özer (Muğla Üniversitesi)
• Bakanlık Temsilcisi: Erhan ÖZCAN (Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi)
• Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Baran (Muğla Üniversitesi)
• Arş. Gör. Dr. Hülya Bulut (Muğla Üniversitesi)
• Dr. Britta Özen-Kleine ( Klasik Arkeolog)
• Anja Wienkemeier ( Klasik Arkeolog)
• İrina Mittag (Latince Uzmanı, Klasik Arkeolog)
• Torban Kessler ( Klasik –Prehistorik Arkeolog)
• Michael Obst ( Kazı teknisyeni)
• Ömür Çakmaklı (Doktora Öğrencisi- Ankara Üniversitesi)
• Gözde Şakar (Yüksek Lisans Öğrencisi Dokuz Eylül Üniversitesi)
• Melike Elmas (Yüksek Lisans Öğrencisi-Muğla Üniversitesi)
• Erkan Kart (Arkeolog)
• Aysun Adıgüzel (Arkeolog)
• Süheyla Arslan (Sanat Tarihçi)

Mimar
• Dr. Nezih R. Aysel (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
• Nihan Sağmaz (Mimar – Restoratör)

Öğrenciler
• Çağlar Dönmez (Lisans Öğrencisi- Muğla Üniversitesi)
• Harun Kabakçı (Lisans Öğrencisi- Muğla Üniversitesi)
• Mazlum Çur (Lisans Öğrencisi-Muğla Üniversitesi)
• Samet Çözen (Lisans Öğrencisi- Muğla Üniversitesi)
• Hasan Emre Günday (Lisans Öğrencisi- Muğla Üniversitesi)
• Gamze Olgaş (Lisans Öğrencisi- Muğla Üniversitesi)
• Hamide Büyükpancar (Lisans Öğrencisi- Muğla Üniversitesi)
• Yağmur Severoğlu (Lisans Öğrencisi – Mimar Sinan Üniversitesi)
• Ebru Doğan (Lisans Öğrencisi – Mimar Sinan Üniversitesi)

Jeofizik Etüd için:

• Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu (Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)
• Yrd. Doç. Dr. Gülsev Uyar Aldaş (Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)
• Yrd. Doç. Dr. Bülent Kaypak (Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)
• Aslı Zeynep Can, Yük. Müh (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü)
• Başak Toprak