nekropol

NEKROPOLİS

Halikarnassos sırtlarından, Torba sınırına dek uzanan ve merkezinde akropolisin yer aldığı geniş territorium Pedasa kentinin nekropolis (mezarlık) alanıdır.  Nekropol alanlarında, bölgeye özgü çok sayıda yuvarlak taş tümülüs, sandık ve platform mezarlar yer almaktadır.

Akropolü dört yönde çevreleyen yüksek tepelerin doruklarında büyük taş tümülüsler   Konacık’a yakın alçak tepelerde ise daha çok kremasyon (yakma) gömülerin yer aldığı platform mezarların varlığı saptanmıştır. Bugüne kadar Pedasa ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları Pedasa tümülüsleri ve Leleg kültüründeki ölü inançları hakkında önemli bilgilere ulaşılmasına olanak sağlamıştır.

Araştırmalar, bir gömü odası, dromos ve üzerindeki taş dolgudan oluşan yuvarlak tümülüslerin kuşaklar boyu kullanılan aile mezarları olduğunu göstermiştir. Nekropol araştırmalarının bir diğer önemli sonucu ise Lelegler’e özgü gömü ve ölü inançlarının Anadolu ve Ege dünyasının Tunç ve erken Demir çağı gömü geleneklerinin devamı olduğunu ortaya koymasıdır.

PLATFORM MEZARLAR

SANDUKA MEZARLAR

TÜMÜLÜS MEZARLAR