PROJELER

Pedasa (Bodrum-Konacık) Kazı Çalışmaları
Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması
(Muğla Üniversitesi TUBİTAK Projesi)
Karia Dip Tarihi Envanteri Projesi
Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri Eski Çağ Tarim ve Endüstri Tarihini Araştıran Monogrofik Çalışma
Muğla İli Kültür Envanteri Projesi (Muğla Valiliği – Muğla Üniversitesi 2005)
Bodrum Yarımadası’nda Leleg Uygarlığı’nın Merkezi Pedasa’da “Hobi Arkeolojisi Ve Arkeoloji Parkı Projesi” (2002)
BAP – 12/17 Pedasa Antik Kenti Demirçağ Buluntusu Seramiklerin Kil Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi
(Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: Manolya Palabıyık ÜYE)
BAP – 13/22 Pedasa Karakol Binası (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: Mazlum ÇUR)
BAP – 13/23 Termera Nekropolisi Kalıntılarının Dökümantasyonu ve Araştırılması
(Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: N. Seda ERYILMAZ)