TEZLER

• S. Eryılmaz, Termera Nekropolisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ABD (Devam Etmekte).
• M., Çur, Pedasa Karakol Binası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ABD (Devam Etmekte).
• G. Adıgüzel, Karia Bölgesi Buluntusu Athena Yontuları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ABD, 2013.
• H. Kabakçı, Pedasa Tarım Terasları, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Lisans Tezi, 2012.
• M., Çur, Pedasa Buluntusu Arkaik Dönem Kandilleri, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Lisans Tezi, 2011.
• Ö. (Alpdoğan) Kasar, Pedasa Buluntusu Pişmiş Toprak Figürinler, Muğla Ü. Sosyal Bilimler Ens. Arkeoloji A.B.D.,2010.
• E. Kork, Arkeolojik Araştırmalarda Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve İzlenmesi Sürecinde Fotogrametrinin Uygulama Alanları,
Muğla Ü. Sosyal Bilimler Ens. Arkeoloji A.B.D.,2006.
• G. Oybak, Muğla’nın Karya Bölgesi Sınırları İçindeki Yörelerde Eski Çağlarda ve Günümüzde Zeytinyağı Üretiminin Ekonomik
ve Sosyo-Kültürel Boyutu ile İncelenmesi
, Muğla Ü. Sosyal Bilimler Ens. Arkeoloji A.B.D.,2005.