YAYINLAR

• A., Diler, “Bodrum Yarımadası, Leleg Yerleşimleri Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz (Hydai), Kedreai (Sedir Adası), Kissebükü (Anastasioupolis) ve Mobolla Kalesi Yüzey Araştırmaları 2004-2005”, AST XXIV, II, Çanakkale, 2006, 479-501.
• A., Diler, Ö.,D., Çakmaklı- Baran, B., Kleine-Özen, İ., Mittag, A., Wienkemeier, H., Bulut, A., Baran, B., Özer, Ş., Gümüş, N., R., Aysel, S., Küçük, “Pedasa 2008/2009”, KST XXXII, İstanbul, 2010.
• A., Diler, H., Bulut, B., Özer, “Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, 28, İstanbul, 2009, 29-31.
• Diler, A., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz ve Kedreai (Sedir Adası) Yüzey Araştırması-2003” XXII. AST II, 2004, s.137-146.
• Diler,A.“Karya’da Damlıboğaz/Hydai, Leleg Yarımadası Pedasa, Aspat, Kissebükü-Anastasiapolis, Mobolla Kalesi ve Sedir Adası/Kedreae-Gelibolu Yüzey Ar. 2004-2005”, 24. AST II, 2006, s.479-500.
• Diler, A., “Tombs and Burials in Damlıboğaz (Hydai) and Pedasa. Preliminary Report in the Light of Surface Investigations and Excavations”, ed: F. Rumscheld. Die Karer und die Anderen Internationales Kolloqium an der Freien Universität Berlin 13.bis-15 October, 2009, s.359.
• Diler, A., “Pedasa 2008/2009“, XXXII. KST IV, 2010, s.324-342.
• Diler, A., “Pedasa 2010“, XXXIII. KST IV, 2011, s.167-195.
• Diler, A., Türkoğlu, S., Çörtük, U., Gümüş, Ş., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşmeleri, Pedasa, Aspat, Kissebükü (Anastasioupolis), Mylasa, Sarıçay Ovası, Damlıboğaz (Hydai) – Pilavtepe, Kedreai (Sedir Adası) ve Mobolla Yüzey Araştırmaları 2006/2007“, XXVI AST III, 2008, s.125-143.
• Diler, A., Gümüş, Ş., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşmeleri, Pedasa, Aspat, Kissebükü (Anastasioupolis), Milas Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) ve Muğla (Mobolla) Kalesi Yüzey Araştırmaları 2008“, XXVII AST I, 2009, s.101-121.
• Diler, A., “Pedasa Geç Protogeometrik Tümülüsü ve Leleglerde Ölü İnancı”, (Ed) Takaoğlu,T., Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, 2006, s.109-131.
• Diler, A., “Ülkemizde Arkeoloji Mesleğinin Çıkmazları ve Farklı Yaklaşımlar: Pedasa’da Hobi Arkeoloji Parkı Önerisi”, (Ed)Can,B.,Işıklı,M., Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Armağanı, 2007, s.45-68.
• Diler, A., “Karlar, Lelegler ve Pedasa”, Suna-İnan Kıraç Vakfı, 14 Şubat 2009, Antalya.
• Diler, A., “Bir Leleg Kenti Pedasa”, Aktüel Arkeoloji 19, 2011, s.38

• G., E., Bean, Karia, (Çev. Burak Akgüç), İstanbul, 1987.
• G., E., Bean, Eskiçağda Menderes’in Ötesi, İstanbul, 2000.
• Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991.
• Hesiodos, Hesiodos Eseri ve Kaynakları, (Çev. Sabahattin Eyuboğlu, Azra Erhat), Ankara, 1991.
• S., Hornblower, Mausolus, Oxford, 1982.
• S., Hornblower, “Persia”, Vol. VI, CAH., s.209 – 233.
• W., Judeich, “Pedasa”, Ath. Mitt., 12, Athen, 1887, 331-392.
• A., Laumonier, Les Cultes Indigenes En Carie, Paris, 1958.
• W., R., Paton, J., L., Myres, “Karian Sites and Inscriptions”, JHS, Vol. 16, 1896, 188-271.
• L., Robert, “Rapport Sommaire sur un Premier Voyage en Carie”, American Journal of Archaeology, Vol. 39, No. 3 , Amerika, 1935, 331-340.
• Strabon, The Geography of Strabo, ed. H.L. Jones, Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London: William Heinemann, Ltd, 1924.
• K., Taşdöner Karia Kenti Halikarnassos: Hellenistik Dönem ve Öncesi Siyasal Tarihi, Adıyaman Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, Cilt I, Sayı I, 96-107.
• E., Varinlioğlu, “Pedasa (?)”, AST X, Ankara, 1992, 213-218.